covid-19

Förändringar och åtgärder i samband med Covid-19

Bäste gäst, vänligen håll avstånd till övriga gäster och respektera myndigheters rekommendationer!
”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 . Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, besökare ska hålla avstånd mellan varandra” Tillsammans hjälps vi åt!

Vi har förståelse för att du som gäst har funderingar och kan känna oro inför Covid-19. Vi vill därför kort delge hur vi arbetar med att skydda våra gäster i alla avseenden. Vi håller oss uppdaterade för att hantera situationen som råder och anpassar oss löpande enligt myndigheternas rekommendationer.

Vi har tydliga riktlinjer till vår personal gällande allt från personlig hygien, kunskap om smittan, och information om att man är hemma från arbetet vid alla former av sjukdomssymptom.

Vi har stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien. Det innebär bland annat att vi utför regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis, dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar. Vi har ökat fokus på handhygien och handdesinfektion finns ofta tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen. Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Markus Höglund markus@mjolbystadshotell.se

För mer information besök

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

VISITA