Historik

En kvarnby med anor

Mjölby eller Mölleby, bildat av mylna eller mölla, det fornsvenska namnet för
kvarn Namnet har gamla anor: omnämnt redan i ett gåvobrev från 1200-talet

Att det blev just Mjölby är ingen tillfällighet. Svartån forsar, och det centrala
läget mitt i centrum för ett av Sveriges bördigaste jordbruksdistrikt gjorde
tidigt Mjölby till ett ledande centrum för Östergötlands Kvarnindustri.

”Kvarnbyn blev med detta till en snabbt växande ort, med tiden en av
landets stora  järnvägsknutar och så småningom stad. 1920
förlänades Mjölby sina stadsrättigheter.